Southeast Europe Atrium European Union

Atrium in Croatian media

News on radio Istra

U Labinu je danas održan Forum Media, kao sastavni dio projekta Atrium – Arhitektura totalitarnih režima  20. stoljeća. Cilj tog projekta, koji se provodi u sklopu programa Europske unije IPA SEE, je uspostaviti transnacionalnu kulturnu rutu na području jugoistočne Europe. Naime, projektni partneri iz 11 različitih zemalja fokus žele staviti na arhitektonsko nasljeđe različitih totalitarnih režima. Grad Labin kandidirao je na projekt urbana naselja Podlabina i Raše. Članica projektnog tima Atriuma, ujedno viša stručna suradnica za investicije u Gradu Labinu, Irina Belušić Maggi':

TON MAGGI 2
Belušić Maggi je istaknula koje su posebnosti kandidiranih lokacija i pojedinih objekata:

TON MAGGI 1
Gradonačelnik Labina Tulio Demetlika istaknuo je danas da kroz projekt Atrium žele zaštititi arhitektonske vrijednosti nastale u 20. stoljeću.

TON DEMETLIKA 1
Prema riječima Anamarije Lukšić, pročelnice upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju u Gradu Labinu, projekt će se realizirati kroz 6 radnih paketa. Izdvojila je izradu posebnog priručnika koji bi trebao definirati načelne uvjete zaštite takve graditeljske baštine.

TON LUKŠIĆ 1
Vrijednost projekta Atrium je milijun i pol eura, dok je za Grad Labin predviđeno 65 tisuća eura. Krajnji cilj projekta Atrium na Labinštini trebalo bi biti uvrštavanje Labina i Raše u prije spomenutu kulturnu rutu jugostične Europe koja trenutno broji 24 lokacije, no u Gradu Labinu vide mogućnost da kroz ovaj projekt nastave prezentirati, prije svega, podzemni grad ali i sve rudarske lokacije Labinštine.


News on radio Labin

Predstavljen projekt Atrium – arhitektonska baština fašističkog režima u Labinu i Raši

U Maloj vijećnici Grada Labina danas je  predstavljen projekt Atrium. Cilj Atriuma je uspostava kulturne rute zasnovane na arhitekturi iz razdoblja totalitarnih režima. Labin se za projekt kandidirao prije dvije godine, a u projekt je uključeno 18 partnera iz jugoistočne Europe, dok je nositelj projekta talijanska općina Forlin. Labin je jedini grad iz Hrvatske koji je uključen u projekt Atrium. Grad Labin je prijavio na taj projekt urbana naselja Podlabina i Raše  s pojedinim tipičnim totalitarnim arhitekturama iz razdoblja talijanskog fašizma. To je pilot projekt koji ima za cilj da toj arhitekturi pristupi kao vrijednoj kulturnoj baštini i sjećanju na nju pridoda veći značaj, te da je odredi kao ključni element evropske arhitekture dvadesetog stoljeća. Njegova je krajnja svrha uspostaviti transnacionalnu kulturnu rutu na području jugoistočne Europe te odobravanje certifikata „Kulturne rute Vijeća Europa“. Još jedan od bitnih ciljeva je svakako prikazati, kazao je na predstavljanju labinski gradonačelnik Tulio Demetlika, potencijalne ekonomske vrijednosti ovog specifičnog nasljeđa u svim zemljama partnerima Atriuma-a. O cilju projekta Demetlika je rekao: (ton – Tulio Demetlika). Što je Labin, zajedno s Rašom ponudio unutar Atrium-a govori članica labinskog tima Irina Belušić Maggi (ton – Irina Belušić Maggi). O krajnjem rezultatu projekta Anamarija Lukšić još jedna članica tima kaže: (ton – Anamarija Lukšić).Načelnik Općine Raša Josip Knapić kazao je  ustvrdio je da će ovim projektom Labin i Raša uz podzemni grad i rudnike dobiti cijelinu kojom se mogu ponositi ne samo oni, već i Istra, ali i cijela Hrvatska. Inače projekt će se realizirati u roku od 30 mjeseci. Projekt je težak 65.302 eura, od čega Europska unija daje 54.562 eura.
http://www.atrium-see.eu/images/croatia-press/forum-media.pdf
http://www.atrium-see.eu/images/croatia-press/newspapers-and-internet-articles.pdf
http://www.atrium-see.eu/images/croatia-press/signatures.jpg

NewsletterJoomla : Atrium

Links

www.southeast-europe.net

Official web page of the South-East Europe Programme

mdrl.ro

Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it

Italian contact point for the South East Europe Programme

More...