Southeast Europe Atrium European Union
kući » OPŠTINE U BiH » Vijećnica, Gradiška

Vijećnica, Gradiška

Zgrada je iz perioda sa početka XX vijeka. Vijećnica se nalazi u arhitektonskoj cjelini sa starim hotelom na koji se sa jedne strane nastavlja gradski park, a sa druge moderna arhitektonska zgrada Kulturnog centra. Izgrađena je u pseudomavarskom stilu. Cijela kompozicija objekta komponirana je po principu stroge simetrije sa središnjim, jače izbačenim rizalitom i dva manja kutna rizalita. Vijećnica je završena vrlo širokim vijencem iznad koga se nalazi jače izbačen krov. Objekat je pokriven pocinčanim limom a fasada je boje terakota.

linkovi


www.southeast-europe.net

Official web page of the  South-East Europe Programme

mdrl.ro
Official web page of Romanian Ministry of Regional Development and Tourism

www.mop.gov.si

Official web page of Ministry of the environment and spatial planning of Republic of Slovenia

www.programmasee.it
Italian contact point for the South East Europe Programme

http://www.mou.gr
Web page of Greek Management Organisation Unit of Development Programmes S.A

http://www.sudestul-europei.ro/
Romanian contact point for the South East Europe Programme

http://ujszechenyiterv.gov.hu/

Hungarian National Development Agency

 


http://www.minzp.sk/
Ministry of Environment of the Slovak Republic

 

dokumenti


Albanian ATRIUM ID-CARD
Arkitektura e Regjimeve Totalitare në Menaxhimet Urbane...

Bosnian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima 20. vijeka...

Bolgarian ATRIUM ID-CARD
Архитектура на тоталитарните режими от 20-ти век в градското управление...


Croatian ATRIUM ID-CARD
Arhitektura totalitarnih režima XX. stoljeća u gospodarenju urbanim razvojem...

Greek ATRIUM ID-CARD
Η Αρχιτεκτονική των Ολοκληρωτικών Καθεστώτων στην Σύγχρονη Αστική Διαχείριση ...